Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2018.12.15-től)

I. Alapfogalmak

 1. Üzemeltető: Szász Sándor ev. (2112 Veresegyház, Galagonya u. 59., nyilvántartási szám: 52134016), mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.
 2. Szolgáltatás: weddmegonline.hu internetes oldal szolgáltatásai, nem beleértve a weddmegonline SHOP (https://shop.weddmegonline.hu) webáruházat, amelyre a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ezen a linken keresztül érhető el: https://shop.weddmegonline.hu/aszf
 3. Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói fiókkal rendelkezik.
 4. Felhasználói fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.
 5. Felhasználói tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.
 6. Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.
 7. Látogató: Felhasználói fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

II. Az oldal célja

 1. Az Üzemeltető a weddmegonline.hu weboldalon a Felhasználók számára egy adatbázist bocsát rendelkezésre, melyben különböző termékek és azok árai kerülnek megjelenítésre ingyenes és független módon.
 2. Az ajánlatok mellett található piros mezőben található “MEGNÉZEM”, “IRÁNY A WEBSHOP”, “MUTASD A KUPONKÓDOT!”, “irány a … .com” gombokra kattintva a Felhasználó a feltüntetett webáruház oldalára jut, ahol a terméket meg tudja vásárolni.
 3. A weddmegonline.hu weboldalon bemutatásra kerülő kuponkódok az ajánlat publikálásának idején érvényesek, a termék ára csökkenthető a kuponkódot kibocsátó webáruházban történő vásárláskor. A kuponkódok felhasználásának ideje, érvényessége bármikor megváltozhat, ezekért felelősséget nem vállalunk.

III. A weddmegonline.hu weboldalon található árak

 1. Az árak minden esetben a Szolgáltató tudomására hozott árakat mutatják.
 2. Technikai okokból az árak feldolgozása és adatbázisba olvasása során fellépő késleltetések nem zárhatók ki, az árak napi 1-2 alkalommal automatikusan frissülnek.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz az adatbázisban található adatokat aktuálisan tartani, ezt azonban garantálni nem tudja, így az adatok kivétel nélküli helyességéért nem tud felelősséget vállalni.
 4. A weddmegonline.hu weboldalon bemutatott árak és ajánlatok ezért csupán támpontként kezelendők: ezek olyan várható árak, melyeket a felhasználónak az általa kiválasztott forgalmazónál le kell ellenőriznie.
 5. Az ár-összehasonlításban szereplő termékek esetében a megjelenített webáruházak sorrendje az árak alapján kerül kiosztásra, mégpedig növekvő sorrendbe (első helyen a legolcsóbb webáruház ajánlata található és így tovább). Mivel a webáruházak eltérő devizákban adhatják meg az áraikat, ezért az árak minden esetben USD-re történő konvertálás után kerülnek összehasonlításra. A kiválasztott webáruházban fizetendő végső ár eltérhet a weddmegonline.hu által megadott ártól, ez minden esetben az aktuális webáruházban látható.
 6. Hibás ár esetén kérjük tájékoztasson bennünket az info@weddmegonline.hu e-mail címen.

IV. Szerződéses viszonyok, felelősségek

 1. A weddmegonline.hu a végfelhasználók számára kizárólag információkat bocsát ingyenesen rendelkezésre, a megjelenített termékek nem a weddmegonline.hu ajánlatai, ebből adódóan vásárlás esetén a termék garanciája is abban a webáruházban érvényesíthető, ahol a terméket a Felhasználó megvásárolta.
 2. A weddmegonline.hu weboldal használatán keresztül nem jön létre szerződéses viszony a végfelhasználó és a Szolgáltató között a forgalmazók által kínált termékeket illetően.
 3. A Szolgáltató a megjelenített ajánlatokat a legnagyobb gondossággal kezeli, gyűjti és jeleníti meg.
 4. A weddmegonline.hu nem vállal garanciát vagy jótállást az árak, a termékajánlatok leírása, vagy egyéb információk helyességéért, melyek a weddmegonline.hu weboldalon találhatóak
 5. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon megjelenített információk elírási hibákat tartalmazhatnak, ezért nem vállal jótállást arra, hogy a termékek az egyes forgalmazóknál a bemutatott feltételekkel megvásárolhatók.
 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely webáruház felvételére és eltávolítására az ajánlatai közül, akár előzetes tájékoztatás nélkül is.

V. Partner-, vagy affiliate linkek és támogatott tartalmak

 1. A weddmegonline.hu weboldalon található, szerződött partnereink weboldalára mutató linkek követőkódot tartalmaznak, ezek az ún. partner-, vagy affiliate linkek. A linkben található kód segítségével a partnereink egyértelműen azonosítani tudják, hogy a látogató a weddmegonline.hu oldalról érkezett a webáruházukba és a sikeres vásárlást követően jutalékot fizetnek az Üzemeltető részére.
 2. A linkekben elhelyezett követőkódok semmilyen mértékben nem módosítják a szerződött partnerünk webáruházában fizetendő árat.
 3. Támogatott tartalom esetén a bejegyzés “támogatott tartalom” jelzéssel jelenik meg.

VI. Általános rendelkezések

 1. A Felhasználó a Felhasználói fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja annak betartását.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói fiók felfüggesztésével jogosult korlátozni.
 3. a.) Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat írásban értesíti a Felhasználói fiókba történő belépéskor vagy a Felhasználói fiókban a regisztráció során megadott email címen vagy a Szolgáltatás ÁSZF oldalán (ezen az oldalon) vagy a Szolgáltatás magánüzenet funkcióján keresztül.
  b.) A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói fiók további használatával fogadja el.
  c.) Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be, újat nem készít, vagy törli azt.
 4. Egy Felhasználó egy Felhasználói fiókkal rendelkezhet, amelyet más részére nem engedhet át.
 5. A Szolgáltatás igénybevétele az alapfunkciókat tekintve térítésmentes. A Szolgáltató bármikor indíthat térítéses Szolgáltatást, melyről – a fizetős Szolgáltatás használata előtt – a Felhasználót egyértelműen tájékoztatja.
 6. A Felhasználói tartalomért a Felhasználó teljes egészében felelősséggel tartozik.
 7. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről a Felhasználói tartalommal kapcsolatban, azaz anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan  felhasználási jogot ad az alábbi tevékenységekre: terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás, a beküldött link affiliate linkké alakítása, stb.
 8. A Felhasználói tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
 9. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
 10. Amennyiben Felhasználói tartalom miatt állami szerv, illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
 11. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 12. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói tartalomban.
 13. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói tartalomban.
 14. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
 15. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.
 16. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.
 17. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

VII. Moderáció

 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói tartalom az Adminisztrátor(ok) által ellenőrzött (kivételt képeznek: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű beszélgetések fenntartása.
 3. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói fiókot kitilthatják.
  Ha a Felhasználó Felhasználói fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet. Kitiltott Felhasználói fiók tulajdonosa az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül új Felhasználói fiókot nem készíthet a Szolgáltatásban.
 5. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott indokkal az Adminisztrátornak küldött személyes üzenetben  lehet.
 6. Moderációról annak helyszínén, e-mailben vagy privát üzenetben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.
 7. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.
 8. A Felhasználó hozzászólása, értékelése, csak Moderáció után jelenik meg a Szolgáltatásban.
 9. A Felhasználó a saját Felhasználói fiókját az adatlapjáról bármikor törölheti.
 10. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
  1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, nagyméretű képek, kártékony programkódok, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
  2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.
  3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
  4. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
  5. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
  6. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
  7. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
  8. „Trollkodás”: szándékos téma- és közösségromboló hozzászólások írása.
  9. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
  10. „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/képanyag/hanganyag filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
  11. Csak a honlap tartalmával összefüggő topic hozható létre, minden egyéb témájú topic azonnal törlésre kerül.
  12. „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!
  13. „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.
  14. „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!
  15. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.
  16. Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás, játék, kuponosztás, reflinkek elhelyezése, stb.).
  17. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.
 11. Tilos a következő termékek, szolgáltatások hirdetése:
  1. Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.
  2. Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek, stb.), elektronikus cigaretta, hozzávaló alkatrész, folyadék.
  3. Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankkártya, hitelkártya, kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.
  4. Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.
  5. Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.
  6. Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.
  7. Hamis vagy hamisított márkajelzésű, más néven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült termék).
  8. Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).
  9. Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.
  10. Számítógépes játékok accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül, illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).
  11. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.
  12. Kártékony szoftver (vírus, trójai, malware, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger).
  13. Letiltott, jelszó-védett telefon, tablet, egyéb eszköz.
  14. Bármi, ami sérti személy, vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.
  15. Bármi, ami bűncselekményből származik.
  16. Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.
  17. Egy konkrét termék vagy szolgáltatás többszöri hirdetése.
  18. Ugyanazon termék vagy szolgáltatás 30 napon belüli ismételt feladása.
 12. Jótanácsok, további szabályok:
  1. Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
  2. A keresőt minden kérdésfeltevés és új topic nyitása előtt is érdemes használni.
  3. Topicnyitás:
   1. Egyszeri problémának lehetőleg ne nyiss topicot.
   2. Ha mégsem találtál olyan topicot, amelyben a kérdésedet felteheted és új topicot nyitsz, kerüld az általános címeket, a cím pontosan, egyértelműen tükrözze azt, amit szeretnél. A topic címe olyan információt tartalmazzon, amit könnyen megtalálnak a fórumozók.
  4. Hozzászólás:
   1. Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra!
   2. A hozzászólásod 5 percig szerkeszthető, ha valami eszedbe jut használd ezt a funkciót!
   3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel válaszolj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál.
  5. Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően, megfontoltan hozza létre, mert az később is látható maradhat, azt bárki láthatja, lementheti, felhasználhatja.

VIII. Rangok és az aktivitásokért szerezhető pontok, azok felhasználása

 1.  A Felhasználó a Szolgáltatás használata során pontokat kap, melyek az alábbi tevékenységekért automatikusan jóváírásra kerülnek a Felhasználói Fiókban és Felhasználó rangját is befolyásolják:
  1. Regisztráció: 10 pont
  2. Napi látogatás: 1 pont
  3. Napi bejelentkezés: 1 pont
  4. Tartalom közzététele: 100 pont
  5. Elfogadott hozzászólás: 1 pont
  6. Fórumbeli tevékenység : 1 pont
  7. Termékértékelés: 10 pont (kivételes esetekben egyedi)
  8. Tetszésnyilvánítás: 1 pont
  9. Kedvencekhez adás: 1 pont
 2. Felhasználói Rangok a Pontszámok alapján:
  1. Újonc: 0-200 pont
  2. Tanuló: 201-2.000 pont
  3. Haladó: 2.001-10.000 pont
  4. Tapasztalt: 10.001-50.000 pont
  5. Házmester: 550.001- pont
 3. A megszerzett felhasználói pontok kuponkódokra válthatóak, melyek felhasználhatóak a shop.weddmegonline.hu weboldalon annak indulása után.

IX. Adatvédelem, szerzői jog

 1. Látogatóról személyes adat nem kerül rögzítésre.
 2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
 3. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.
 4. A Szolgáltatásban Felhasználóknak küldhető úgynevezett „magánüzenetek” magánlevelezésnek minősülnek, azokat a levéltitok védi és csak a küldő és a címzett Felhasználó ismerheti meg.
 5. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.
 6. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.
 7. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk itt érhető el.
 8. A szerzői jogi nyilatkozatunk itt érhető el.

Utoljára szerkesztve: 2020. március 29.

weddmegonline
Új Felhasználó Regisztráció
Köszöntünk a weddmegonline.hu oldalon, örülünk, hogy benéztél hozzánk. Ha kuponkódot keresel, vagy elakadtál, chaten, vagy privát üzenetben nagyon szívesen segítünk.