Vámkezelés magánszemélyek részére

A bejegyzésekben található kuponkódok ellenőrzés után kerülnek ki az oldalra, így a megosztás pillanatában egészen biztos, hogy működnek. Arra nincs kapacitásunk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy meddig használhatóak, így ha egy kuponkód már nem érvényes, akkor sajnos lemaradtál róla. Hogy ez ne történhessen meg, iratkozz fel a weddmegonline Telegram csatornájára, így az összes újonnan feltöltött, vagy megváltozott kuponkódról azonnal értesülhetsz! A weddmegonline.hu működéséről és a bejegyzésekben található affiliate típusú linkekről bővebben itt olvashatsz.
vámkezelés

Vámkezelés magánszemélyek részére érkező küldemények esetében

Ezen az oldalon található információk tájékoztató jellegűek és múltbéli tapasztalatokon alapszanak.

Vámmentes küldemények

Az Európai Unió (EU) tagországaiból érkező küldemények vámszempontból belföldi küldeményeknek számítanak, így ezek a küldemények nem esnek vámkezelés alá. Ez alól kivételt képezek azok a küldemények, amelyek az EU területéről érkeznek, de harmadik országból (EU-n kívülről) származnak (pl. USA-ból származó küldemény Németországon keresztül érkezik).

Vámmentesnek minősülnek továbbá azok a küldemények is, amelyek az EU-n kívülről érkeznek, de az értékük nem éri el

– magánszemélytől érkező küldemény esetében a 45 eurót,
– külföldi jogi személytől érkező küldemény (ún. rendelt áruk) esetében a 22 eurót.

Ezen küldemények vám és ÁFA mentesek.

Vámköteles, vámeljárás alá vont küldemények

A Magyar Posta az előző bekezdésben foglaltak alá nem tartozó küldeményeket a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ (NPKK) küldeményforgalmát ellenőrző Vámhivatalnál köteles bemutatni, nyilvántartásba vetetni. A vámnak történő küldemény-bemutatás során, illetve a vámkezelés során bármikor a vámhatóság a küldeményt tételes vámvizsgálatnak is
alávetheti, ami a küldemény felbontását és tartalmának ellenőrzését jelenti.
A küldemények vámkezelését (1.000 euró értékig) a Magyar Posta jogszabályi (28/2004 (IV.29.) PM rendelet) felhatalmazás alapján automatikusan, az illetékes vámszervvel közreműködve látja el.
1000 euró vagy ennél magasabb összegű küldemény behozatali vámkezeléséről a címzettnek rendelkeznie kell: írásbeli felhatalmazása alapján megbízza a Magyar Postát a küldemény behozatali vámkezelésével, vagy a címzettre területileg illetékes vámszervnél intézkedik a küldemény vámkezeléséről. Az ilyen értékű küldemények kezelése megegyezik a kereskedelmi forgalomban érkező küldemények vámkezelésével, így ez esetben további információkat itt talál.

A vámkezelések alapját a küldemény tartalom, illetve annak igazolható összege határozza meg. Az előzőek miatt a vámkezeléshez elengedhetetlenül szükséges az alábbi dokumentumok bemutatása:

– számla árumegnevezéssel,
– banki átutalásról igazolás, kivonat (internetes fizetés esetén, ún. rendelt áruk
esetében)
– ajándék esetén a feladó általi írásos értéknyilatkozat, melyben megjelöli az általa
küldött küldemény értéket. /Nem formanyomtatvány, a feladó által írt és aláírt
nyilatkozat/
– egyedi engedélyek, igazolások: pl. gyógyszer behozatala esetén orvosi igazolás

A vámkezelések felgyorsítása érdekében a fenti dokumentumokat célszerű már a feladónak a küldeményhez, vagy a küldemény postai kísérőokmányaihoz csatolnia. A dokumentumok hiányában a Magyar Posta (NPKK) a küldemény vámhatóság felé történő bejelentése után felveszi a kapcsolatot a magyarországi címzettel, a dokumentumok postázása érdekében. A dokumentumokat a postavamugynokseg@posta.hu e-mail címre is továbbíthatja. Ez a dokumentum bekérési procedúra természetesen lelassíthatja a küldemények vámkezelését, így címzett részére történő kézbesítés, átfutási idő meghosszabbodik. A Magyar Posta kizárólag a fenti dokumentumok megérkezése után tudja kezdeményezni vámkezelést!

Tájékoztató a vámteher összegéről:

A Magyar Posta küldeményforgalmát ellenőrző vámhatóság a hatályos vámjogszabályok alapján állapítja meg az egyes küldeményekre kirótt vámterheket. A vámterhek megállapítása során különbséget kell tenni a magánszemélytől érkezett és az ún. rendelt áruk között.

Magánszemélytől magánszemélynek érkező küldemény

– 0-45 euró között: vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
– 45,1 -150 euró között: vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt
– 150,1-700 euró között: 2,5% vám + 27% ÁFA kerül felszámításra
– 700,1-999 euró között: kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt
– 1000 euró és ezen érték felett: kereskedelmi vámtarifa* + 27% ÁFA terheli a küldeményt

Magánszemély által megrendelt áru (cég-magánszemély reláció)

– 0-22 euró között: vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
– 22,1 -150 euró között: vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt*
– 150,1-1000 euró között: kereskedelmi vámtarifa** + 27% ÁFA terheli a küldeményt
– 1000 euró és ezen érték felett: kereskedelmi vámtarifa** + 27% ÁFA terheli a küldeményt

** kereskedelmi vámtarifa: jogszabály alapján egyes áruk, árucsoportok külön kategóriát képeznek, a vám mértéke kategóriánként változó 0-12%-ig terjedhet.

Vámmal terhelt küldemények kézbesítése

A Magyar Posta a vámkezelés során a küldeményhez ún. CN23 számú vámáru-nyilatkozatot csatol. A CN23 nyomtatványon feltüntetésre kerül a kiszabott vámteher összege is. A küldeményhez csatolásra kerül továbbá a vámteher összegéről kiállított feladóvevény nélküli készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) is. A küldemény abban az esetben kerül kézbesítésre, ha a címzett a vámterhet és a postai vámügynöki szolgáltatás díját megfizeti. A vámteher befizetésének igazolásául a Magyar Posta ún. számviteli bizonylatot állít ki, melyen feltüntetésre kerül a vámteher összege, az érintett küldemény postai azonosítószáma (ragszáma) és a készpénz átutalási megbízás azonosítószáma.

*forrás: Magyar Posta weboldala

* Jó tudni

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 162 § (5) bekezdése alapján a rendelt küldeményben lévő – nem jövedéki – termék értéke 22,1-150 euró között van, úgy a termékbehozatal során általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, mely összeget az ügyfélnek nem kell megfizetnie akkor, ha a kiszámolt – így az ügyfél által fizetendő – összeg a 10 euró értéket nem haladja meg.

(5) A vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, 10 EUR-nál vagy az ezzel megegyező, a 138. § (1) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét – kivéve a jövedéki termék után kiszabott egyéb terheket – nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárás lezárásával egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámhatóság. Nem kell megfizetni, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, egyéb teher különbözetet, valamint visszafizetni azt a 10 EUR alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban egy vagy több jogcímen kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámhatóság utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni.

Kiszámítása: 10 euró/0,27, azaz nagyságrendileg 37 35 euróig nem kell megfizetni a vámterheket (fontos, hogy a vásárolt termék értékébe beleszámít a postaköltség is)!*

Mivel általában dollárban vásárolunk, ezért ezt az összeget még át kell váltanunk, de általánosságban elmondhatjuk, hogy ha a vásárolt termék értéke 40-41 37-38 dollár körüli, akkor kérni kell a vámteher kiszabását, és a vámeljárás vámmenteskénti elbírálását (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vámeljárási Osztálya tud pontos tájékoztatást adni a havi összeghatárról).* Mivel ennek a szabálynak alkalmazása már vámeljárás keretében történik, így a vámolási szolgáltatást végző cég felszámolhat vámeljárási költséget, ami a Magyar Posta esetén jelenleg 3.500 ft, a DHL-nél pedig 6.000 ft.

Ezen elvek alapján történik a vámkezelés magánszemélyek részére.

*szerkesztve: 2020. májusától a Vámhivatal az eddigitől eltérő metódus szerint számolja a forint/euró árfolyamot így a fenti összegek jelentősen csökkentek! Az új összegeket vastagítva közöljük, érdemes ezen összegek alatt vásárolni a vámmentességben bízva.

Mutasd a teljes profilt

A weddmegonline.hu és a nekedveszem.hu megálmodója és alapítója. Végzettségét tekintve közgazdász, az elmúlt húsz évet a médiaiparban töltötte. 2019. januárja óta kizárólag a weblapjaival foglalkozik.

Írd meg Te is a véleményed!

   Szólj hozzá

   Megosztom
   weddmegonline
   Új Felhasználó Regisztráció
   Köszöntünk a weddmegonline.hu oldalon, örülünk, hogy benéztél hozzánk. Ha kuponkódot keresel, vagy elakadtál, chaten, vagy privát üzenetben nagyon szívesen segítünk.
   Reset Password